Naša firma zabezpečuje servisné umývanie výkladov pre veľké i malé firmy po celom území Slovenskej a Českej republiky, v Rakúsku a v Nemecku. Toto čistenie a umývanie výkladov je možné realizovať aj mimo obchodných centier pre širokú radu zákazníkov.

Umývanie a leštenie výkladov

Umývanie výkladov Umývanie okien Martin zabezpečuje na všetkých obchodných centrách. V jednotlivých obchodných centrách zaisťujú profesionálne služby naši poverení a preškolení zamestnanci, ktorí sú u nás zamestnaní v hl. pomere. Nezamestnávame brigádnikov. Na túto skutočnosť sme hrdí. Vykonávame umývanie výkladov pre našich zákazníkov v systéme servisného čistenia. Pri prevádzkach, ktoré sa novo otvárajú, zabezpečujeme umývanie výkladov pred otvorením prevádzkarne podľa presnej požiadavky nášho zákazníka. Umývanie výkladov po maľovaní, remeselníkoch a remeslách sme schopní vykonať v akomkoľvek určenom čase. Umývanie výkladov po stavebnej činnosti začína strhnutím fólií a polepov, odstránením hrubých nečistôt z presklených plôch a oškrabaním zvyškov lepidiel a polepov korundovými žiletkami cca 10 – 15 cm vo svojej šírke. Umývanie a leštenie výkladov vykonávame jednorazovými akciami, alebo v servisných cykloch 1x za 14 alebo za 30 dní. Ďalej je možné vykonávať umývanie výkladov aj v servise 1x 90 dní a 1 x 120 dní alebo nepravidelne v časoch, ktoré si zvolí sám zákazník. Po dokončenej práci a kontrole je potvrdený výkaz o vykonanej práci, na základe ktorého sa fakturuje kvartálne. Je možné platiť samozrejme aj v hotovosti na PPD.

Pri umývaní výkladov je dôležité na začiatku dobre umyť rám, potom profesionálne umyť a odmastiť sklá saponátovým roztokom. Keď dobre umyté výklady a presklené plochy preschnú, tak ich na záver vyleštíme čistou a suchou bavlnenou plienkou. Keď dodržíme tento jednoduchý technologický postup, vyzerajú výklady dlhú dobu dobre. Vo výsledku je to spôsobené tým, že sa nepoužije žiadne leštidlo ani Okena atď. Týmto jednoduchým trikom, že sa výklady a sklenené plochy vyleštia nasucho, sú prakticky 100% čisté a pokiaľ sa postupne znečisťujú a zaprášia sa, jedná sa o súvislú vrstvu a znečistenie nie je tak viditeľné. Aj keď už sú výklady čiastočne znečistené, máte pocit, že sú stále takmer čisté. Ak použijeme leštidlo, budú za istý čas na výkladoch vidieť kolesá a ťahy, ako sa leštili. Ak sa výlohy dobre neumyjú alebo sa rozleštia šmuhy, po miernom zaprášení je vidieť, ako a kam sa zvyšky pôvodnej nečistoty rozleštili.

umyvani-vyloh 1

 

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach

Umývanie a čistenie výkladov vo výškach vykonávajú naši kmeňoví, profesionálni a bezúhonní zamestnanci, ktorí majú platnú licenciu na prácu vo výškach. Samozrejmosťou je ich preškolenie podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších prepisov a Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z. o prácach vo výškach a nad voľnou hĺbkou. Za dobu svojho pôsobenia umyli už mnoho metrov štvorcových okien vo výškach. Naša firma Vám zabezpečí umývanie výkladov a sklenených plôch vo výškach a v ťažko neprístupných miestach do druhého dňa po objednaní objednávky. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás kľúčová. Naši odborne kvalifikovaní pracovníci dokážu umyť akokoľvek veľkú presklenú plochu aj vo výškach a v ťažko prístupných miestach pomocou vysokozdvižnej techniky, lešenia alebo certifikovaných horolezcov, ktorí využívajú horolezeckú a speleologickú techniku. Naši kvalifikovaní pracovníci vykonávajú umývanie a čistenie okien vo výške už niekoľko rokov a výsledkom sú naši stáli spokojní zákazníci. Pri umývaní výkladov vo výškach vykonávame aj hydrofóbnu impregnáciu, ktorú odporúčame aplikovať na ťažko prístupné sklenené výplne.

výšky 1

 

Odstránenie polepov zo sklenených povrchov

Sme schopní vykonať odstránenie polepov zo sklenených povrchov veľmi kvalitne hlavne preto, že naši zamestnanci sú odborne preškolení a ďalej sú na túto prácu dobre a profesionálne vybavení náradím značky Unger. Na začiatku pri umývaní výkladov, vždy bez poškodenia skiel a rámov, odstránime všetky tvrdé nečistoty, odstránime a strhneme ochranné fólie a polepy. Po maliaroch a remeselníkoch vždy zoškriabeme z výkladov kvapky farieb, zvyšky silikónov, cementových a vápenatých závojov tak, že nikdy nedôjde k poškodeniu povrchov skiel. V dnešnej dobe majú súčasne montované výklady a sklá na sebe jemne pokovanú vrstvu, ktorá sa neodborným zásahom ľahko poškodí. Potom máte možnosť vidieť v niektorých obchodných centrách predajne, pri ktorých, keď pristúpite bližšie k výkladu, ako aj z uhla vidíte silné ryhy a škrabance, ktoré boli na niektorých prevádzkach doslova vyryté nevhodnými nástrojmi ako je špachtľa, nože, nožnice, oceľové a kovové škrabky atď.

Musíme konštatovať, že škody sú nezvratné a neodstrániteľné, a tieto ryhy už nemožno odstrániť ani nijako rozleštiť. Vzhľadom k dôslednému školeniu vykonávajú naši zamestnanci vždy odstránenie tvrdých nečistôt, kvapiek farieb, zvyškov silikónov, cementových a vápenatých bodiek prí umývaní a čistení výkladov po maľovaní a stavbe vždy korundovými žiletkami, ktoré majú šírku najmenej 10 cm. Môžeme zaručiť, že ak takto postupujeme pri umývaní výkladov po maliaroch, stavbe, rekonštrukciách a remeslách, a všetky popísané nečistoty a polepy odstraňujeme širokou plochou ostrej žiletky, nedôjde k poškodeniu umývaných a očistených okien a výkladov. Odstraňujeme a strhávame polepy, reklamy, jednorazové polepy podujatí, reklamné bannery, stavebné polepy, polepy pylónov, fólie vo výškach.

umývanie okien martin

 

Impregnácia výkladov

Umývanie okien Martin ponúka kompletnú starostlivosť v oblasti umývania a impregnácie výkladov. Hydrofóbna nanotechnologická impregnácia na výklady sa aplikuje pomocou technológie GlasProtect – GSP. Táto technológia zásadnou mierou znižuje náklady na údržbu skiel, predlžuje jej životnosť a vylepšuje optický vzhľad. Je určená predovšetkým na strešné okná, sklenené fasády, solárne panely, skleníky, presklené výklady, na hladké sklá a na menšie plochy skiel s jemným ornamentom. Samočistiaca technológia GSP je dvojfázová a je na liehovej báze. Má ochranný účinok proti vode a nečistote, založený na princípe lotosového efektu. Na vodovzdornej nanovrstve dochádza k zhlukovaniu vody a nečistoty do guľôčok a odvaľovaniu z povrchu samospádom alebo prúdením vzduchu. GSP spôsobuje hydrofobizáciu, olejofobizáciu a samočistiacu schopnosť ošetreného skla. Zabraňuje uchyteniu plesní, vodného kameňa a vzniku škvŕn napr. od hrdze. Chráni pred pôsobením chemikálií do hodnoty pH13 – solí, kyselín, zásad a tiež chráni sklo pred nepriaznivým UV žiarením. Táto NANO VRSTVA je odolná voči teplotám do cca 450°C. Spojením nano častíc s podkladom je vytvorený absolútne spoľahlivý ochranný mechanizmus pre povrch. Garantujeme záruku 2 roky, životnosť je podmienená klimatickými podmienkami. Predpokladaná životnosť je podľa klimatickej námahy spravidla dlhšia, 4-5 rokov.