Upratovanie priestorov po remeselných prácach

Postavebné upratovanie Martin – túto zákazku sme realizovali od 21. do 22. októbra 2013. Akciu zaisťovali štyria zamestnanci našej upratovacej firmy a celkový čas strávený na zákazke bol 23 hodín. Pri tejto práci sa spotrebovali celkom 5,5l čistiacej chémie.

Pri zaisťovaní postavebného upratovania v Martine sa konkrétne jednalo o postavebné strojové čistenie podlahy Martin, umývanie obkladu po stavbe Martin, umývanie okien a okenných rámov po stavbe Martin, strhávanie fólií z okenných rámov a presklených plôch v Martine. Strojové čistenie podlahy sme uskutočnili pomocou kotúčového stroja, ktorý ako jediný dokáže s použitím kvalitnej čistiacej chémie dokonale hĺbkovo podlahu vyčistiť. Po dôkladnom vyčistení podlahy týmto kotúčovým strojom sme celý povrch zbavili nečistôt a vlhkosti pomocou vysoko výkonného vysávača. Pre kvalitne vykonané umývanie okien nikdy nepoužívame leštiace prípravky. Okná umývame tzv. trikom suchého leštenia, čo znamená, že presklenná plocha v konečnej fáze je leštená nasucho iba za použitia bavlnenej plienky. Pre strhnutie fólie z okenného rámu sme použili korundové žiletky, ktoré zaručia odstránenie polepov bez akéhokoľvek poškodenia povrchu.

Čas strávený na akcii sa oproti plánu značne navýšil, pretože objekt bol znečistený od maliarskej práce. Od farby boli znečistené jednak podlahy ale hlavne okenné rámy, z ktorých sa farba veľmi ťažko odstraňovala. Jednalo s tu predovšetkým o upratovanie a čistenie po maľovaní Martin, upratovanie a čistenie po maliarskych prácach Martin, upratovanie a čistenie po maliaroch Martin. Akcia dopadla veľmi úspešne. Zákazník bol spokojný s odvedenou prácou.

Pre bližšie informácie kliknite SEM