Umývanie okien Martin

Naša upratovacia firma A SERVIS LIPKA Martin pre svojich zákazníkov ponúka rôzne služby. Medzi tieto služby radíme aj umývaniečistenie okien v byte, domácnosti, súkromnom a rodinnom dome a firme Martin. Ponúkame pravidelný servisný režim čistenia a umývania okien, výkladov a iných presklenných plôch Martin. Nájomníci a prevádzkovatelia obchodov či prevádzok v obchodných centrách si môžu interval servisného umývania pre umývanie okien v Martine voliť sami, podľa svojich potrieb. Podľa potreby zabezpečujeme aj umývanie a vyčistenie okien pre byt, domácnosť, dom, firmu Martin ako jednorazové alebo nárazové čistenie presklenných plôch. Okrem umývanie okien v Martine zabezpečujeme pre našich zákazníkov aj umývanie a čistenie mreží a roliet Martin, umývanie a čistenie žalúzií a markíz Martin, umývanie a čistenie fotovoltaických a solárnych panelov Martin, odstránenie a zloženie čiernych plagátov Martin a nedovoleného výlepu a inzercie načierno Martin, odstránenie a strhnutie fólií, polepov a reklám Martin a odstránenie a čistenie graffiti Martin. Pod komplexom služieb umývanie a čistenie žalúzií Martin si môžeme predstaviť činnosti ako čistenie a umývanie horizontálnych žalúzií Martin, vertikálnych žalúzií Martin, pred-okenných žalúzií Martin, umývanie a čistenie žalúzií vo výške Martin. Pri umývanie a čistenie markíz a látkových roliet Martin realizujeme tiež impregnácie látkových roliet a markíz Martin.Markízy a rolety Martin čistíme aj vo výškach. Máme pracovníkov, ktorí vykonávajú čistenie žalúzií a markíz vo výškach Martin. Títo zamestnanci majú absolvované riadne odborné školenie uskutočnené podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z.z., ktorá upresňuje ustanovenia zákona č. 124/2006 Z.z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a sú držiteľmi licencie na prácu vo výškach za využitia horolezeckej a speleologickej techniky podľa § 14 ods. 2 vyššie uvedenej vyhlášky a je teda kvalifikovaný na výkon tejto činnosti. Čistenie a umývanie okien, žalúzií a markíz Martin býva častokrát realizované až vo výške okolo 7 m nad zemou. Naša firma zabezpečuje aj veľmi kvalitné generálne čistenie a tepovanie kobercov Martin. Pri strojové čistenie kobercov Martin používame metódu, ktorej výsledky sú do dnešného dňa neprekonané. Ide o metódu, ktorá kombinuje strojové čistenie a tepovanie kobercov Martin– kotúčový stroj a priemyslový vysávač.

Zaistíme pre svojich zákazníkov taktiež denné a pravidelné upratovanie domácnosti, bytu, domu, vily, rezidencie, firmy Martin. Ďalej vykonávame generálne upratovania podláh- hĺbkové strojové čistenie podlahy Martin. Voskovanie a fluatácie podláh Martin. Čistenie a tepovanie sedačiek, kresiel, čalúnení Martin. Nárazové upratovanie po maľovaní a maliaroch Martin, jednorazové upratovanie po remeslách Martin, detailné upratovanie po stavbe Martin, nárazové čistenie a upratovanie Martin. Vykonávame odstránenie grafiti Martin a aplikujeme a nanášame antigraffitový systém AGN/ antigraffitový nástrek, antigrafitový náter Martin/, ktorý je súčasťou nášho programu budovy bez grafitu Martin, s ktorým dosahujeme výborné výsledky.

Pre viac informácii kliknite SEM.